Elementy oceny

Zawartość merytoryczna (0 – 6 pkt)

Analiza teoretyczna, ewentualnie z wykorzystaniem danych literaturowych, opracowanie modelu fizycznego badanego zjawiska (Prosty opis oparty na wiedzy podręcznikowej – 1 pkt)

Koncepcja i wykonanie doświadczeń; w tym opis układu pomiarowego, dokumentacja fotograficzna, opracowanie wyników doświadczalnych (analiza błędów),  prezentacja  wyników (wykresy)

Czytelność i wiarygodność wyników (0 – 3 pkt)

Dyskusja wyników doświadczalnych, porównanie z przewidywaniami teoretycznymi i danymi literaturowymi w nawiązaniu do przedstawionej analizy teoretycznej.

Walory wizualne prezentacji (0 – 1 pkt)

Jakość opracowania: poprawność struktury, wyjaśnianie wzorów i symboli, odpowiednie operowanie wymiarami wielkości fizycznych, cytowanie  źródeł itp.