Organizacja zawodów

Na początku roku, zaraz po zakończeniu uprzedniej edycji turnieju, zostaje opublikowana lista 17 problemów na nowy rok. Są to otwarte problemy badawcze i przystępując do ich rozwiązania można korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł. Na opracowanie zadań jest rok, jednak każdy kraj ma obowiązek wybrać drużynę go reprezentującą. Taka selekcja w każdym kraju wygląda inaczej i zazwyczaj składają się na nią konkursy krajowe.

Zawody Turnieju Młodych Fizyków są Polskimi eliminacjami do zawodów międzynarodowych. Drużyna, która przejdzie przez wszystkie etapy i wygra finały ogólnopolskie zostaje reprezentacją Polski na arenie międzynarodowej. Szczegółowy opis każdego etapu jest przedstawiony poniżej.

Etap korespondencyjny (pisemny)

Pierwszym etapem eliminacji krajowych jest etap korespondencyjny. Drużyny opracowują wybrane 10 zagadnień turniejowych i przesyłają swoje rozwiązania do wybranego komitetu okręgowego. Obecnie istnieją trzy komitety okręgowe: Warszawski, Katowicki i Wrocławski. Drużyna jest kwalifikowana do zawodów półfinałowych do okręgu do którego zgłosiła swoje opracowania. Każde rozwiązanie powinno mieścić się na 6 stornach A4 i przypominać formą artykuł naukowy. Prace oceniane są przez recenzentów w skali od 1 do 10 punktów. Do zawodów półfinałowych klasyfikowane jest zazwyczaj 4–6 drużyn, które uzyskały największą sumaryczną liczbę punktów. Przystępując do pracy nad zadaniami warto zapoznać się z instrukcją przygotowania prac. Przykładowe prace wysyłane na etap korespondencyjny można znaleźć tutaj.

Zawody półfinałowe

Podczas zawodów półfinałowych następuje starcie między różnymi drużynami w formie Walk Fizycznych. Do tego czasu drużyny powinny mieć opracowane 14 zadań i być gotowe przedstawić je na scenie w formie 10min. prezentacji (multimedialnej). W jednej walce fizycznej biorą udział 3 drużyny, przyjmując rolę referenta, oponenta i recenzenta. Każda z tych ról ma swoje zadanie podczas Walki Fizycznej i jest realizowana przez jedną osobę z drużyny. Walka zaczyna się od oponenta wyzywającego referenta z jednego z 17 problemów turniejowych. Reporter może przyjąć bądź odrzucić to zadanie, przy czym odrzucenie więcej niż 3 zadań wiąże się ze stratą punktów (mnożnik zmniejsza się o 0.2pkt. z każdym kolejnym odrzuconym zadaniem – patrz regulamin). Po zaakceptowaniu zadania, referent ma chwilę na przygotowanie i zaczyna swoją prezentacje. Po wygłoszeniu referatu oponent ma 3 min. na zadanie pytań referentowi. Potem przedstawia krytyczną ocenę opracowania referenta w postaci 4 min. prezentacji. Następnie nawiązuje się dyskusja między referentem i oponentem. Na końcu recenzent zadaje pytania obu przedstawicielom i wygłasza swoją ocenę. Na samym końcu referent ma 2 min. na swoje ostanie słowo, jurorzy zadają pytania i wystawiają swoje oceny. Jurorów zazwyczaj jest od 5 do 11, ich oceny są uśredniane z wagą 0.5 dla ocen skrajnych.

Zawody finałowe

Do zawodów finałowych kwalifikowane są po dwie drużyny z każdego z okręgów. Zawody są rozgrywane podobnie jak zawody półfinałowe, z ta różnicą, że przedmiotem zawodów finałowych jest 10 zadań. Zadnia te są wybierane na podstawie preferencji drużyn zakwalifikowanych do finałów – każda drużyna ma do dyspozycji 100pkt., które przyporządkowuje wybranym zdaniom. 10 zadań sumarycznie najlepiej ocenionych przez drużyny jest przedmiotem zawodów finałowych. Drużyna, która zwycięży w zawodach finałowych zostaje reprezentacja polski na zawody Międzynarodowego Turnieju Młodych Fizyków. (chyba, że komitet uzna inaczej)

Zawody międzynarodowe

Podczas zawodów międzynarodowych spotykają się drużyny z różnych krajów – obecnie jest to 28 drużyn z całego świata (dane z IYPT 2014). W trakcie 5 potyczek, zostaje wyselekcjonowana trójka najlepszych drużyn, które spotykają się w ścisłym finale i mają zaszczyt zaprezentowania wybranego przez siebie zadania (procedura wyzywania jest pominięta). Medale są przyznawane wszystkim drużynom, które znalazły się w pierwsze połowie stawki, przy czym złoty medal jest wręczany drużynom zakwalifikowanym do ścisłych finałów, srebrny kolejnym pięciu drużynom. Zwycięscy turnieju jest wręczany puchar, który jest przechodzi.

o historii udziału Warszawskiej drużyny w zawodach można przeczytać w archiwum