Zadania 2018 (pol)

1. Wymyśl sam
Zbuduj prosty sejsmograf, który mechanicznie, elektrycznie lub optycznie wzmacnia lokalne wstrząsy. Określ typową krzywą reakcji urządzenia i zbadaj parametry wpływające na tłumienie. Jakie maksymalne wzmocnienie można uzyskać?

2. Kolorowy proszek
Jeśli kolorowy materiał zostanie zmielony na proszek, to w niektórych przypadkach proszek może różnić się kolorem od wyjściowego materiału. Zbadaj, jak stopień rozdrobnienia wpływa na obserwowany kolor proszku.

3. Tańcząca moneta 
Połóż monetę na szyjce silnie schłodzonej butelki. Po pewnym czasie usłyszysz dźwięk i zobaczysz ruch monety. Wyjaśnij obserwowane zjawisko i zbadaj, jak istotne parametry wpływają na „taniec” monety.

4. Fontanna Herona
Zbuduj fontannę Herona i wyjaśnij, jak ona działa. Zbadaj, jak odpowiednie parametry wpływają na wysokość strumienia tryskającej wody.

5. Słomka
Gdy słomka do napojów jest umieszczona w szklance z gazowanym napojem, może zacząć się wznosić, a nawet wypaść ze szklanki. Zbadaj i wyjaśnij ruch słomki i określ warunki, w jakich będzie ona wypadała ze szklanki.

6. Pierścieniowa olejarka
Naoliwiony poziomy cylindryczny wał obraca się wokół własnej osi, ze stałą szybkością. Umieść na wale pierścień wykonany z tektury, o średnicy wewnętrznej około dwukrotnie większej od średnicy wału. W zależności od kąta nachylenia pierścienia, może on przemieszczać się wzdłuż wału w obu kierunkach. Zbadaj to zjawisko.

7. Stożkowe kopce
Nielepki, sypki materiał może być wysypany w taki sposób, że utworzy kopiec w kształcie stożka. Zbadaj parametry, które wpływają na powstawanie stożka i kąt jaki jego krawędź tworzy z podłożem.

8. Grzbiety w cylindrze
Poziomy cylinder jest częściowo wypełniony lepkim płynem. Podczas obrotu cylindra wokół jego poziomej osi, można zaobserwować nietypowe zachowanie cieczy, manifestujące się powstawaniem grzbietów cieczy przy ścianach cylindra. Zbadaj to zjawisko.

9. Świeczka w wodzie
Obciąż świeczkę, tak aby znajdowała się na granicy pływania po wodzie. Gdy świeczka się wypala, może nadal pływać. Zbadaj i wyjaśnij to zjawisko.

10. Zawór Tesli
Zawór Tesli jest pasywnym jednokierunkowym zaworem o stałej geometrii. W zaworze Tesli opór przepływu jest znacznie większy w jednym kierunku, w porównaniu z oporem przy przepływie w przeciwnym kierunku. Stwórz taki zawór Tesli i zbadaj jego istotne parametry.

11. Azymutalno-radialne wahadło 
Zamocuj jeden koniec poziomego elastycznego pręta na sztywnej pod stawie. Podtrzymaj drugi koniec pręta napiętą nicią, aby uniknąć ugięcia w pionie i zawieś na tym końcu wahadło na innej nici (patrz rysunek). W uzyskanym wahadle, drgania poprzeczne (równolegle do pręta) spontanicznie zmieniają się w drgania azymutalne (prostopadle do pręta) i na odwrót. Zbadaj to zjawisko.

12. Silnik Curie
Wykonaj dysk z niklu, który może swobodnie się obracać wokół własnej osi. Umieść magnes w pobliżu krawędzi dysku i ogrzej go po tej stronie. Dysk zacznie się obracać. Zbadaj parametry wpływające na obrót dysku i zoptymalizuj konstrukcje by uzyskać stały ruch.

13. Ważenie czasu
Powszechnie wiadomo, że klepsydra podczas przesypywania się piasku zmienia swój ciężar mierzony za pomocą wagi. Zbadaj to zjawisko.

14. Promienna latarnia
Na zdjęciu świecącej latarni robionym nocą może pojawić się wiele promieni rozchodzących się od centrum latarni. Wyjaśnij i zbadaj to zjawisko.

15. Dmuchanie baniek
Podczas dmuchania na mydlaną błonę rozpiętą na pierścieniu, mogą powstać bańki. W konsekwencji błona może pęknąć lub nadal pozostać rozpiętą. Zbadaj, jak liczba baniek powstających z jednej mydlanej błony oraz ich charakterystyczne cechy zależą od istotnych parametrów.

16. Akustyczna lewitacja
Małe obiekty mogą lewitować na akustycznych falach stojących. Zbadaj to zjawisko. W jakim stopniu można manipulować lewitującymi obiektami?

17. Butelka z wodą
Obecna fascynacja odwracaniem butelki z wodą polega na wyrzucaniu częściowo napełnionej butelki z tworzywa sztucznego w powietrze tak, że wykonuje ona salto, a następnie ląduje na poziomej powierzchni w stabilnej, pionowej pozycji. Zbadaj to zjawisko i określ parametry, które będą wpływać na pomyślnie zakończony rzut.

Pobierz pdf